AVOM doelstellingen en algemene informatie


Iedereen die in het verleden heeft gewerkt of nog in dienst is bij de Koninklijke Marine is natuurlijk van harte welkom, je rang of stand en/of het aantal dienstjaren doet er niet toe. Tussen onze leden hebben we zowel officieren en onderofficieren als manschappen.

Onze doelstellingen:

  • Het bevorderen van kameraadschap tussen de leden van de vereniging onderling en met het actief dienend personeel van de Marine;
  • Het behartigen van de belangen van hen, die als militair bij de Koninklijke Marine hebben gediend of nog actief dienend zijn;
  • Het onderhouden van goede contacten en betrekkingen met de Koninklijke Marine;
  • Het mede hoog houden van de eer en de tradities van de Koninklijke Marine;
  • Het in herinnering houden en eren van hen die gesneuveld of overleden zijn in dienst van het vaderland en in het bijzonder hen die in dienst van de Koninklijke Marine zijn gevallen;
  • In gevallen van materiële of immateriële noden of andere belangen van leden of nabestaanden zal de AVOM een adviserende of doorverwijzende functie hebben, in eerste aanleg naar de reeds bestaande organisaties of instellingen van de Koninklijke Marine.


De AVOM organiseert voor haar leden diverse activiteiten en bijeenkomsten, eens per jaar houden we ook een landelijke reünie. Daarnaast is de AVOM te vinden op diverse evenementen zoals de Marinedagen en de Nationale Veteranendag.

Per contributiejaar ontvang je vier maal ons full colour verenigingsblad VastWerken.
Dit blad is zeer populair bij onze leden en wordt ook door niet leden graag gelezen.

De contributie bedraagt slechts €30,- per jaar.

De vereniging is aangesloten bij de Stichting Veteranen Platform.

De vereniging telt over het hele land leden en is verdeeld in diverse autonome afdelingen met een lokaal bestuur, waarvan er per afdeling 1 lid vertegenwoordigd is in de raad van afgevaardigden. De vereniging in zijn geheel wordt bestuurd door het Hoofdbestuur.

De vereniging tracht bovengenoemde doelen te bereiken door, onder andere :

  • het houden van reünies, vergaderingen, bijeenkomsten,excursies e.d.
  • het uitgeven van een full colour kwartaalblad en andere geschriften.
  • het onderhouden van goede contacten met overheids- en andere instanties.
  • het behulpzaam zijn bij het herstellen van contacten tussen oud-collega's van de Koninklijke Marine

Indien je de statuten en het huishoudelijke reglement wilt ontvangen, stuur dan een verzoek aan de secretaris van het hoofdbestuur via secretaris@avom.nl

De AVOM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg, nr. 402.59.764.

De AVOM is aangesloten bij de Vereniging Veteranenplatform