Postadres: Postadres AVOM, Via Verdi 113, 2272 WD Voorburg

Hoofdbestuur

Algemeen Voorzitter, Hans Zengerink
voorzitter@avom.nl
Secretaris Peter Beaujean
secretaris@avom.nl
Penningmeester Gerard Kamp
penningmeester@avom.nl
Veteranenzaken/Coördinator Nuldelijnszorg John Kouters
j.kouters@avom.nl
Bestuurslid Algemeen Wim Brons
w.brons@avom.nl

Overige contactinformatie

Redactie magazine VastWerken Niek Arts, Ellen Overgoor
redactie@avom.nl
Webmaster Peter Janssen
webmaster@avom.nl

AVOM

De AVOM is aangesloten bij de Vereniging Veteranenplatform.
Kamer van Koophandel 402.59.764
Bankrekening contributie NL07 INGB 0004 8978 12 t.n.v. AVOM
Bankrekening Goederen NL31 ABNA 0588 6311 16 t.n.v. AVOM EGO
Bankrekening Evenementen NL96 ABNA 0549 4607 64 t.n.v. AVOM