Postadres: Postadres AVOM, Via Verdi 113, 2272 WD Voorburg

Hoofdbestuur

Algemeen Voorzitter, Hans Zengerink
voorzitter@avom.nl
Secretaris Peter Beaujean
secretaris@avom.nl
Penningmeester Gerard Kamp
penningmeester@avom.nl
Veteranenzaken/Coördinator Nuldelijnszorg John Kouters
j.kouters@avom.nl
Bestuurslid Algemeen Wim Brons
w.brons@avom.nl

Overige contactinformatie

Redactie magazine VastWerken Niek Arts, Ellen Overgoor
redactie@avom.nl
Webmaster Peter Janssen
webmaster@avom.nl

AVOM

De AVOM is aangesloten bij de Vereniging Veteranenplatform.
Kamer van Koophandel 402.59.764
Bankrekening contributie NL07INGB0004897812 t.n.v. AVOM
Bankrekening Goederen NL31ABNA0588631116 t.n.v. AVOM EGO
Bankrekening Evenementen NL96ABNA0549460764 t.n.v. AVOM