Landelijke contactdag 2018

UITERSTE DATUM INSCHRIJVING IS VERLENGD NAAR 15 AUGUSTUS!

Ook dit jaar is er weer een landelijke AVOM-contactdag. Dit jaar zijn we te gast bij Bronbeek in Arnhem. Een prachtige locatie waar we ons zeker een middag kunnen vermaken.Hieronder leggen we u uit hoe u zich aanmeldt voor deze dag.


AANMELDING LANDELIJKE CONTACTDAGOP 19 SEPTEMBER 2018


LOCATIE: Gebouw Kumpulan van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem.Kumpulan BronbeekVelperweg 1476824 MB Arnhem

HET VOORLOPIGE PROGRAMMA:
  • 10:00 - 10:30 Ontvangst leden, partners en overige genodigden
  • 10:45 Opening door de voorzitter
  • 12:30 - 14:00 Indische rijsttafel in restaurant kumpulan
  • 16:00 Einde contactdag
U kunt zich vanaf heden aanmelden. Wacht daar niet te lang mee!
Het hoofdbestuur moet op tijd de definitieve afspraken maken en het aantal deelnemers bevestigen.

Meldt u daarom aan voor 15 augustus!

Dat is de definitieve sluitingsdatum!

AANMELDEN: Leden en eventuele partners of begeleiders worden verzocht een eigen bijdrage van €10,- per persoon over te maken op de evenementenrekening van de AVOM:

NL96 ABNA 0549 4607 64 t.n.v. AVOM,
met vermelding van uw naam en de naam van uw partner of uw begeleider.