Reünie Marineveteranen, Postactieven, ex en huidig personeel van de Koninklijke Marine in Oost Nederland

Mede namens het AVOM hoofdbestuur organiseert de Afdeling Salland op

13 augustus a.s. een reünie met BBQ voor haar leden en alle Marine veteranen, postactieven en ex- en huidig Marine-personeel in Oost Nederland.

Met name de algemene leden van de AVOM uit Overijssel en Gelderland die niet verbonden zijn aan een afdeling worden uitgenodigd om met andere AVOM-leden van gedachten te wisselen over eventuele gezamenlijke activiteiten in Oost Nederland.

Door de ondersteuning van het V-fonds zijn de deelnamekosten gering nl. € 15,00 p.p.
Partners en begeleiders zijn tevens van harte welkom.

Datum: 13 augustus a.s. aanvang 16.00 uur.

Plaats: Buitensociëteit Deventer, Twelloseweg 1a, 7439 AS Steenenkamer/Deventer

Aanmelding en informatie: Jan Hopster T :06-14197010- E- Jan@hopster.demon.nl

__________

LANDELIJKE CONTACTDAG

(Voor leden met partners of begeleiders en genodigden)

11 SEPTEMBER 2019


AANMELDING LANDELIJKE CONTACTDAG

LOCATIE: KONINKLIJK MILITAIR TEHUIS BRONBEEK
GEBOUW KUMPULAN
ARNHEM

Adres: Velperweg 147
6824 MB Arnhem

VOORLOPIG PROGRAMMA:


10:00 - 10:30 uur
Ontvangst leden, partners en/of begeleiders en andere genodigden

10:45 uur
Opening door onze voorzitter Hans Zengerink

12:30 - 14:00 uur
Indische rijsttafel in het restaurant van Kumpulan

16:00 uur
Einde contactdag

Er bestaat de mogelijkheid voor een wandeling in de tuin met diverse herdenkingsmonumenten.

Verder kan het museum worden bezocht, houders van een veteranenpas of museumjaarkaart hebben gratis toegang.

Over de verdere invulling van deze dag zal te lezen zijn in de volgende "vastwerken" en op deze pagina.