Saamhorigheidsdag Koninklijke Marine
Donderdag 12 juli 2018

Van 13.00 uur tot 22.30 uur Jong en oud. Actief dienend of voorheen werkzaam bij de marine.
Kom ook op donderdag 12 juli naar de marinehaven in Den Helder waar we samen kunnen genieten van prachtige muziek en lekker eten. Zorg dat je erbij bent. Deze dag wil je niet missen!

Oud medewerkers (minimaal 12 jaar bij CZSK gewerkt) kunnen zich AANMELDEN via deze website: https://www.saamhorigheidsdagkm.nl/

Veteranen kunnen zich aanmelden via het Veteraneninstituut:
https://www.veteraneninstituut.nl/agenda/saamhorigheidsdag-koninklijke-marine/_

____________________________________________

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

Wilt u deelnemen aan het defilé op de Nederlandse Veteranendag?

LET OP, DE MANIER VAN INSCHRIJVEN IS GEWIJZIGD.

De inschrijving is niet meer door tussenkomst van een vereniging zoals de AVOM, maar rechtstreeks via           “Mijn VI”
In checkpoint is daar uitgebreid aandacht aan besteed.

Zaterdag 30 juni a.s vindt de Veteranendag van 2018 plaats.

Ben je veteraan en wil je (lopend of meerijdend) deelnemen aan het defilé of in aanmerking komen voor een tribuneplaats langs de route? Bij de aanmelding van veteranen die willen deelnemen aan eerdergenoemde activiteiten tijdens de NLVD wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën:

Veteranen in werkelijke dienst,
Veteranen postactief en lid van een vereniging.
Veteranen postactief en geen lid zijn van een vereniging

De inschrijvingen voor de laatste 2 groepen lopen voortaan via het nieuwe systeem ‘Mijn Vi’.
Mijn Vi is een speciaal beveiligd deel van de Vi-website waar veteranen digitaal de dienstverlening kunnen regelen met het Vi.

Je registreert je eenmalig op ‘Mijn Vi’ en regelt daar voortaan al je veteranenzaken met het Veteraneninstituut. Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Mijn Vi? Registreer je dan eerst. Je ontvangt vervolgens je inloggegevens op het
e-mailadres dat je bij registratie hebt opgegeven.

Wacht niet te lang met uw opgave!

 secretaris@avom.nl of 06 51358606

 

___________________________________________________________________________

Vice-admiraal Rob Kramer is de nieuwe beschermheer van de AVOM.

Op donderdag  9 november jl. heeft het hoofdbestuur een kennismakingsbezoek gebracht aan de  onlangs benoemde nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer.

Tijdens dat bezoek verzocht de algemeen voorzitter Hans Zengerink de admiraal of hij bereid was om, in navolging van zijn voorganger het beschermheerschap van de AVOM op zich te nemen.

Admiraal Kramer deelde mee graag aan dat verzoek te willen voldoen en het zelfs een eer te vinden dat hij hiervoor werd uitgenodigd.