MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

 secretaris@avom.nl of 06 51358606

 

___________________________________________________________________________

Vice-admiraal Rob Kramer is de nieuwe beschermheer van de AVOM.

Op donderdag  9 november jl. heeft het hoofdbestuur een kennismakingsbezoek gebracht aan de  onlangs benoemde nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer.

Tijdens dat bezoek verzocht de algemeen voorzitter Hans Zengerink de admiraal of hij bereid was om, in navolging van zijn voorganger het beschermheerschap van de AVOM op zich te nemen.

Admiraal Kramer deelde mee graag aan dat verzoek te willen voldoen en het zelfs een eer te vinden dat hij hiervoor werd uitgenodigd.