Afdelingen

Afdelingen

De AVOM is een landelijke vereniging, onderverdeeld in diverse autonome afdelingen.
De afdelingen organiseren diverse gezellige activiteiten, zoals een maandelijkse oploopavond of -middag en diverse uitjes. Uiteraard staan ze open voor vragen van je.

Als je liever geen lid van een specifieke afdeling, maar wel lid van de AVOM wilt worden, dat kan natuurlijk ook, dan vul je in de aanvraag de keuze "Algemeen lid" in. Ditzelfde geld ook als je in het buitenland woont. Naderhand is het altijd mogelijk om van keuze te veranderen door een berichtje aan de ledenadministratie.

Als lid kan je bij die afdelingen de diverse activiteiten bijwonen en heb je inspraak over de gang van zaken binnen de desbetreffende afdeling.
DeĀ  meeste afdelingen hebben hun eigen lokale bestuur, m
aar de uiteindelijke eindverantwoording ligt altijd bij het hoofdbestuur.

Als je als lid vragen hebt, neem dan altijd eerst contact op met de secretaris of contactpersoon van je eigen afdeling.Hieronder volgt een overzicht op alfabetische volgorde van de dertien afdelingen met daarin de contactgegeven enz.