De AVOM afdelingen

Untitled document

De AVOM is een landelijke vereniging, onderverdeeld in diverse autonome afdelingen.
De afdelingen organiseren diverse gezellige activiteiten, zoals een maandelijkse oploopavond of -middag en diverse uitjes. Uiteraard staan ze open voor vragen van je.
Als lid kan je bij die afdelingen de diverse activiteiten bijwonen en heb je inspraak over de gang van zaken binnen de desbetreffende afdeling.
Iedere afdeling heeft zijn eigen lokale bestuur met minstens een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Maar de uiteindelijke eindverantwoording ligt bij het hoofdbestuur.

Als je als lid vragen hebt, neem dan altijd eerst contact op met de secretaris van je eigen afdeling.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende afdelingen met daarin de contactgegeven enz..

ALKMAAR AMSTERDAM DEN HELDER FRIESLAND
GRONINGEN - DRENTHE LIMBURG NOORD NIJMEGEN NOORD-BRABANT
NOORD-BRABANT OOST OOST OVERIJSSEL SALLAND ZEELAND
ZUID-HOLLAND