Doelstellingen

AVOM doelstellingen en algemene informatie

Wie zijn we?

We zijn een vereniging van voornamelijk oud- maar ook actief dienend marinepersoneel, die het gezellig vinden om onder het genot van een al dan niet alcoholisch drankje op vastgestelde dagen zich met gelijkgestemden te vermaken, verhalen uit te wisselen, kortom zich weer even "thuis" te voelen.
Regelmatig worden door de afdelingen - die over het hele land verdeeld zijn - evenementen en uitstapjes georganiseerd en ééns per jaar wordt er een landelijke reünie voor alle afdelingen gehouden, en dat is meestal op een marinekazerne, maar regelmatig ook op bijvoorbeeld Bronbeek in Arnhem.

Vier maal per kalenderjaar ontvang je ons full colour verenigingsblad VastWerken.
Dit blad is niet alleen erg populair bij onze leden, maar wordt ook door niet leden graag gelezen.

VOOR WIE?

De AVOM is er voor iedereen die in het verleden heeft gewerkt of nog in dienst is bij de Koninklijke Marine, waarbij je rang cq. stand en/of het aantal dienstjaren er niet toe doen. Tussen onze leden hebben we zowel officieren, onderofficieren en manschappen.

Onze doelstellingen:

  • Het bevorderen van kameraadschap tussen de leden van de vereniging onderling en met het actief dienend personeel van de Marine;
  • Het behartigen van de belangen van hen, die als militair bij de Koninklijke Marine hebben gediend of nog actief dienend zijn;
  • Het onderhouden van goede contacten en betrekkingen met de Koninklijke Marine;
  • Het mede hoog houden van de eer en de tradities van de Koninklijke Marine;
  • Het in herinnering houden en eren van hen die gesneuveld of overleden zijn in dienst van het vaderland en in het bijzonder hen die in dienst van de Koninklijke Marine zijn gevallen;
  • In gevallen van materiële of immateriële noden of andere belangen van leden of nabestaanden zal de AVOM een adviserende of doorverwijzende functie hebben, in eerste aanleg naar de reeds bestaande organisaties of instellingen van de Koninklijke Marine.

Wat doen wij?

Zoals gezegd, de AVOM organiseert voor haar leden diverse activiteiten en bijeenkomsten, eens per jaar houden we ook een landelijke reünie. Daarnaast is de AVOM te vinden op diverse evenementen zoals de Marinedagen en de Nationale Veteranendag.

Wat kost het?

De contributie bedraagt slechts €30,- per jaar inclusief het abonnement op ons mooi kwartaalblad 'Vast Werken'.

Wat nog verder...

De vereniging is aangesloten bij de Stichting Veteranen Platform.

De vereniging telt over het hele land leden en is verdeeld in diverse autonome afdelingen met een lokaal bestuur, waarvan er per afdeling 1 lid vertegenwoordigd is in de raad van afgevaardigden, dit lid brengt de meningen, vragen en ideeën van de desbetreffende afdeling over aan het hoofdbestuur.

De vereniging als geheel wordt bestuurd door het hoofdbestuur.


De vereniging tracht bovengenoemde doelen te bereiken door, onder andere :

  • het houden van reünies, vergaderingen, bijeenkomsten,excursies e.d.
  • het uitgeven van een full colour kwartaalblad en andere geschriften.
  • het onderhouden van goede contacten met overheids- en andere instanties.
  • het behulpzaam zijn bij het herstellen van contacten tussen oud-collega's van de Koninklijke Marine

Indien je de statuten en het huishoudelijke reglement wilt ontvangen, stuur dan een verzoek aan de secretaris van het hoofdbestuur via secretaris@avom.nl

De AVOM is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg, nr. 402 59 764

De AVOM is aangesloten bij de Vereniging Veteranenplatform

Ik zou zeggen: "Wat houd je tegen om lid te worden van onze gezellige vereniging, waarbij je kunt kiezen van welke provincie of streek je lid wildt worden of dat je als algemeen lid (ook vanuit het buitenland) verder wilt gaan."