BestuurHet Algemeen Bestuur van de AVOM wordt gekozen door de afgevaardigden* van alle afdelingen.
(*Afgevaardigden zijn door de leden gekozen vertegenwoordigers uit de verschillende afdelingen)

Op 8 mei 2024 is er een bestuurswijziging geweest, de invulling van de diverse taken zullen bij de eertsvolgende vergadering van dit bestuur ingevuld worden, alleen de voorzitter is  statutionair verkozen.


Voorzitter

Is ook aanspreekpunt veteranenzaken en nuldelijnszorg
Tel.: +31 (0) 625408207
e-mail: voorzitter@avom.nl

Secretaris
Tel.: +31 (0) 625295307
e-mail: secretaris@avom.nl

Penningmeester
Tel.: +31 (0) 651122456
e-mail: penningmeester@avom.nl

Algemeen bestuurslid
Tel.: +31 (0) 42595334
e-mail: John.huf52@gmail.com

Beheer webshop


e-mail:
w.brons@avom.nl


.CONTRIBUTIE-REKENING : NL07 INGB 0004 8978 12, BIC INGBNL2A - T.N.V. AVOM CONTRIBUTIE
EVENEMENTEN-REKENING : NL96 ABNA 0549 4607 64, BIC ABNANL2A - T.N.V. AVOM