Untitled document

RANGEN EN STANDEN BIJ DE KONINKLIJKE MARINE

De hoogste rang van Admiraal wordt niet meer genoemd in het Koninklijk Besluit van 20 juni 1956 nr. 35 (Staatsblad 361)
Vlagofficier * Vlagofficier * Vlagofficier * Vlagofficier *
VLOOT

Luitenant-Admiraal
LADM
(Admiraal) ***

Vice-Admiraal
VADM
(Admiraal)
Schout-bij-nacht
SBN
(Schout bij nacht)
Commandeur
CDR
(Commandeur)
MARINIERS Generaal
GENMARNS
(Generaal)
Luitenant generaal
LGENMARNS
(Generaal)
Generaal majoor
GENMAJMARNRS
(Generaal)
Brigade generaal
BRIGENMARNRS
(Generaal)
Hoofdofficier Hoofdofficier Hoofdofficier Subalterne officier
VLOOT Kapitein ter zee
KTZ
(Kolonel)
Kapitein Luitenant ter zee
KLTZ
(Overste)

Luitenant ter zee
der 1e klasse
LTZ1
(Mijnheer cq. Mevrouw)
Luitenant ter zee
der 2e klasse
LTZ2
(Mijnheer cq. Mevrouw)
MARINIERS

Kolonel
KOLMARNRS

(Kolonel)

Luitenant kolonel
LKOLMARNRS
(Overste)
Majoor
MJRMARNRS
(Majoor)

Kapitein
KAPTMARNRS
(Kapitein)

Subalterne officier Subalterne officier Onderofficier Onderofficier
VLOOT Luitenant ter zee
der 2e klasse
jongste categorie
LTZ2JC
(Mijnheer cq. Mevrouw)
Luitenant ter zee
der 3e klasse
LTZ3
(Mijnheer cq. Mevrouw)
Adjudant Onderofficier
AOO
(Adjundant)
Nautische Dienst [ONOD]:
Opperschipper
(Schipper)

Sergeant majoor
SMJR
(Majoor)
Nautische Dienst:
Schipper
(Schipper)

MARINIERS 1e Luitenant
ELNTMARNRS
(Luitenant)
2e Luitenant
TLNTMARNRS
(Luitenant)
Adjudant
AOOMARNRS
(Adjudant
Sergeant majoor
SMJRMARNRS
(Sergeant)


Onderofficier Onderofficier Manschap ** Manschap **
VLOOT Sergeant
SGT
(Sergeant)
Nautische Dienst:
Bootsman
(Nautische Dienst:
Bootsman)
Korporaal
KPL
Nautische Dienst:
Kwartiermeester
(Nautische Dienst:
Kwartiermeester)

Matroos 1e klas
MATR1
(1e klas of matroos)

Matroos 2e klas
MATR2
(Matroos)
MARINIERS Sergeant
SGTMARNRS
(Sergeant)
Korporaal
KPLMARNRS
(Korporaal)
Marinier der 1e klas
MARN1
(1e klas of marinier)
Marinier der 2e klas
MARN2
(Marinier)
Zonder
onderscheidingsteken
Manschap **
VLOOT Matroos 3e klas
MATR3
(Matroos)
MARINIERS Marinier der 3e klasse
MARN3
(Marinier)
* Vlagofficieren zijn gerechtigd
tot het voeren van een vlag
op vaar- en voertuig
** Manschappen worden aangeduid
als stand, niet als rang
*** Tussen haakjes ()
de aanspreektitel
Vlag Luitenant-Admiraal Vlag Vice-Admiraal Vlag Schout-bij-nacht vlag Commandeur