AFKORTINGEN BIJ DE KONINKLIJKE MARINE

AFKORTINGEN BIJ DE KONINKLIJKE MARINE

MILITAIRE RANGEN
AOO Adjudant-Onderofficier
BRIGGENMARNS Brigade-Generaal der Mariniers
CDR Commandeur
GENMAJMARNS Generaal Majoor der Mariniers
KLTZ Kapitein-Luitenant ter Zee
KOLMARNS Kolonel der Mariniers
KPL Korporaal
KTZ Kapitein ter Zee
KWMR Kwartiermeester
LTADM Luitenant-Admiraal
LTKOLMARNS Luitenant-Kolonel der Mariniers
LTZ 1 Luitenant ter Zee der 1e klasse
LTZ 2 Luitenant ter Zee der 2e klasse jongste categorie
LTZ 2 oc Luitenant ter Zee der 2e klasse oudste categorie
LTZ 3 Luitenant ter zee der 3e klasse
MARN1 Marinier 1e klas
MARN2 Marinier 2e klas
MARN3 Marinier 3e klas
MATR1 Matroos 1e klas
MATR2 Matroos 2e klas
MATR3 Matroos 3e klas
SBN Schout Bij Nacht
SGT Sergeant
SMJR Sergeant-Majoor
VADM Vice-Admiraal
DIENSTGROEPAANDUIDINGEN
BD Bijzondere Diensten
LD Logistieke Dienst
LDA Logistieke Dienst Administratie
LDGB Logistieke Dienst Goederen Beheer
LDGD Logistieke Dienst Geneeskundige Dienst
LDV Logistieke Dienst Verzorging
OD Operationele Dienst
ODND Operationele Dienst Nautische Dienst
ODOPS Operationele Dienst Operaties
TD Technische Dienst
TDV Technische Dienst Vliegtuigtechniek
TDW Technische Dienst Wertuigtechniek
WD Wapentechnische Dienst
WDE Wapentechnische Dienst Electrotechniek
WDV Wapentechnische Dienst Vliegtuigtechniek
WDW Wapentechnische Dienst Werktuigtechniek
KWALITEITEN
A Administratie
AR Arts
E Electronische Dienst
SD Speciale Dienst
T Technische Dienst
VL Vlieger
VK Vakdiensten