Untitled document

Nuldelijnsondersteuning AVOM / Buddy Support

 

Wat is nuldelijns ondersteuning oftewel buddy support?

Sommigen van onze collega's hebben hulp, aandacht, of een luisterend oor nodig. Bij alle militaire operaties of uitzendingen blijkt dat niet alle mensen de ervaringen goed hebben verwerkt of juist in de problemen zijn gekomen.

Nuldelijns ondersteuning ook wel buddy support kan worden gegeven door kameraden, familieleden en andere vrijwilligers. Wij als veteranen, kameraden zijn er ook voor om collega's zo goed mogelijk te helpen. Nuldelijns ondersteuning is zorgzaam zijn naar elkaar. Het is geen professionele hulpverlening, maar een vorm van buddy support, zeg maar de Kameradenhulp van ZHKH. Het is dichtbij, laagdrempelig en kent vele vormen van zorg, van een luisterend oor tot hulp bij een verhuizing o.i.d.

Wanneer zorgzaam naar bezorgd gaat, moet er doorgeleid worden naar de reguliere zorg.

Nuldelijns ondersteuning
Nuldelijns ondersteuning is een speerpunt van het nieuwe Nederlandse veteranenbeleid, op basis van kameraadschap. Ervaringen met oudere veteranenverenigingen hebben geleerd dat Nuldelijnszorg ondersteuning signalerend is, preventief werkt en daardoor effectief is.

Nuldelijns ondersteuning is warm, laagdrempelig en onbedreigd. Dat laatste wil zeggen dat onze Nuldelijns veteranenhelpers niet ingekapseld zijn in organisaties waaraan zij verantwoording moeten afleggen en adviezen moeten uitbrengen over bijvoorbeeld toelages. De veteranenhelpers kunnen ook helpen om omstandigheden uit te leggen aan partners/dierbaren.

In 2013 is besloten een systeem voor AVOM Nuldelijns veteranenhelpers op te zetten en is de Nuldelijnszorg officieel van start gegaan.

Nuldelijns ondersteuinig – Veteranenhelpers
Het zijn ex-Marinemensen met het hart op de goede plaats, met enige tijd tot hun beschikking en die niet geremd worden door eigen problemen. Geen profs, maar mensen die op vrijwillige basis bereid zijn om op cursus te gaan, vervolgens enige jaren als vrijwillige veteranenhelper aan de slag te gaan en goede mogelijkheden hebben snel te reageren. Die zowel reactief als proactief aan de slag zullen gaan.

De AVOM Nuldelijns veteranenhelpers hebben een opleiding 'Nuldelijns Veteranenhelper' van twee keer twee dagen gevolgd op De Basis in Doorn. In het aankomende jaar zullen wij vaker in het verenigingsblad VastWerken stilstaan bij het werk van de Nuldeijns Veteranenhelper.

De AVOM Regio's en afdelingen
Aan de hand van de woonplaatsen van de in 2011 en 2013 opgeleide vrijwilligers is tot een regioverdeling gekomen (zie onderstaand plaatje). De AVOM is zich er van bewust dat er samenwerking tot stand moet komen tussen diverse verenigingen met Nuldelijns Veteranenhelpers om zo tot een goed kandelijk netwerk te komen.

Ook de verschillende veteraneninloophuizen ontvangen veteranen. Het is derhalve ook goed als deze inloophuizen de AVOM Nuldelijns veteranenhelpers NUV kennen en weten te bereiken.

Contactpersoon:
De contactpersoon voor onze nuldelijnszorg is André van Duijvenvoorde

V-Fonds investeert in Vrede
Nuldelijnsondersteuning aan veteranen wordt mede mogelijk gemaakt door het V-fonds
zie www.disk-veteranen.nl voor meer informatie

Op de Digitale Sociale Kaart Veteranen staan organisaties die zich inzetten voor erkenning, waardering, nuldelijnsondersteuning en zorg voor veteranen en hun relaties.