HoofdbestuurHet Algemeen Bestuur van de AVOM wordt gekozen door afgevaardigden van alle afdelingen.


Voorzitter


È +31 (0) 6 27365592
š voorzitter@avom.nl
Secretaris ad interim
È +31 (0) 6 254 082 07
š secretaris@avom.nl
Penningmeester


È +31 (0) 6 511 224 56
š penningmeester@avom.nl
Algemeen Bestuurslid en beheer AVOM-shop


È +31 (0) 6 224 674 41
š w.brons@avom.nl
Veteranenzaken en
Coördinator nuldelijnszorg

Vacant (Taak wordt
tijdelijk vervult
door de
secretaris)
Regiocoördinator,
ledenwerving en -behoud
š +31 (0) 6 252 953 07
Algemeen adviseur

Note: is geen hoofdbestuurslid

CONTRIBUTIE-REKENING : NL07 INGB 0004 8978 12, BIC INGBNL2A - T.N.V. AVOM CONTRIBUTIE
EVENEMENTEN-REKENING : NL96 ABNA 0549 4607 64, BIC ABNANL2A - T.N.V. AVOM