BestuurHet Algemeen Bestuur van de AVOM wordt gekozen door de afgevaardigden* van alle afdelingen.
(*Afgevaardigden zijn gekozen vertegenwoordigers uit de verschillende afdelingen)


Voorzitter
Tel.: +31 (0) 627365592
e-mail: voorzitter@avom.nl

Secretaris
Tel.: +31 (0) 625295307
e-mail: secretaris@avom.nl

Penningmeester
Tel.: +31 (0) 651122456
e-mail: penningmeester@avom.nl

Lid
Tel.: +31 (0) 42595334
e-mail: John.huf52@gmail.com

Veteranenzaken,
Coördinator nuldelijnszorg
Tel.: +31 (0) 625408207
e-mail: nuldelijnszorg@avom.nl


Algemeen adviseur
Noot:
Geen lid hoofdbestuur


CONTRIBUTIE-REKENING : NL07 INGB 0004 8978 12, BIC INGBNL2A - T.N.V. AVOM CONTRIBUTIE
EVENEMENTEN-REKENING : NL96 ABNA 0549 4607 64, BIC ABNANL2A - T.N.V. AVOM