Untitled documentALGEMEEN BESTUUR: Zie pagina hoofdbestuur.
Overige contactinformatie
Redactie magazine VastWerken Pieter Duijf
vastwerken@avom.nl


AVOM

OPGERICHT OP 2 april 1986 te Goirle
De AVOM is aangesloten bij de Vereniging Veteranenplatform.
Kamer van Koophandel 402.59.764
Bankrekening contributie NL07 INGB 0004 8978 12 t.n.v. AVOM
Bankrekening Goederen NL31 ABNA 0588 6311 16 t.n.v. AVOM EGO
Bankrekening Evenementen NL96 ABNA 0549 4607 64 t.n.v. AVOM

Pieter Duijf

Parkstraat 1

5911 EM Venlo

06 103 139 70