Untitled document
Algemeen Voorzitter,

Hans Zengerink
voorzitter@avom.nl

Algemeen Secretaris

Koos van der Spek
secretaris@avom.nl

Algemeen Penningmeester

Gerard Kamp
penningmeester@avom.nl

Algemeen Bestuurslid

John Huf
John.huf52@gmail.com

Veteranenzaken/Coördinator Nuldelijnszorg André van Duijvenvoorde
nuldelijnszorg@avom.nl

Beheerder AVOM shop

Wim Brons
w.brons@avom.nl

Overige contactinformatie
Redactie magazine VastWerken Pieter Duijf
vastwerken@avom.nl

Webmaster Peter Janssen
webmaster@avom.nl

AVOM

De AVOM is aangesloten bij de Vereniging Veteranenplatform.
Kamer van Koophandel 402.59.764
Bankrekening contributie NL07 INGB 0004 8978 12 t.n.v. AVOM
Bankrekening Goederen NL31 ABNA 0588 6311 16 t.n.v. AVOM EGO
Bankrekening Evenementen NL96 ABNA 0549 4607 64 t.n.v. AVOM

Pieter Duijf

Parkstraat 1

5911 EM Venlo

06 103 139 70