Untitled document

 

De afbeeldingen op deze website zijn o.a. van het Ministerie van Defensie, Koninklijke Marine, AVOM, NIMH, marineschepen.nl en vele anderen.
In het bijzonder dank aan Fred Boogert, Mark Bontemps, Peter Korbee, Joop Marechal, Cor van Niekerken.
Helaas hebben wij niet de herkomst van alle foto’s kunnen traceren. Mocht iemand dus zijn/haar foto alsnog herkennen, dan danken wij deze onbekende fotograaf voor deze bijdrage aan de website en verzoeken wij hem/haar zich te melden.

Teksten op deze website zijn in eerste aanleg eigendom van de AVOM. De overname van teksten is slechts toegestaan mits de AVOM uitdrukkelijk als bron wordt vermeld.

Bij het plaatsen van berichten in het gastenboek van de AVOM ga je automatisch
akkoord met de volgende voorwaarden.

 • De berichtplaatser is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar
  bericht (en houd daarbij de onderstaande regels in acht).

 • Wees aardig voor elkaar. Schelden, vloeken, racistische of discriminerende
  opmerkingen worden niet toegestaan.

 • Berichten die de AVOM kunnen 'beschadigen' of in negatief daglicht plaasten worden
  verwijderd.

 • Klachten en discussies horen niet thuis in het gastenboek en worden verwijderd.

 • Schreeuwen is niet toegestaan. MET ANDERE WOORDEN, GEEN BERICHTEN DIE COMPLEET IN
  HOOFDLETTERS GETYPED ZIJN!

 • Het plaatsen van links naar (commerciele) sites die niet relevant zijn in het
  gastenboek worden verwijderd. Dit wordt gezien als spam.

 • Smilies in berichten zijn leuk, dus gebruik ze ook op een leuke manier. Een
  bericht dat volstaat met tientallen smilies zal worden aangepast.

 • Het ip adres / emailadres van de berichtplaatser wordt automatisch opgeslagen.
  Bij eventuele serieuze 'overtredingen' kan het ip/ emailadres worden
  geblokkeerd zodat het plaatsen van berichten onmogelijk word.

 • Het gastenboek is bedoeld voor leden die met (oud) collega's of andere leden
  contact zoeken met betrekking tot bijvoorbeeld herdenkingen, reünies of
  andere bijeenkomsten. Of een oproep willen plaatsen.

 • De beheerders van de website hebben het recht om berichten aan te passen en/
  of te verwijderen zonder daarvoor een reden op te geven.

Deze regels kunnen op elk moment herzien en aangepast worden.

Bannen / geblokkeerd

Mensen die zich niet aan de regels houden, zullen (een bepaalde tijd) geen
toegang meer hebben op het gastenboek.

Namens
AVOM,

De webmaster.