AVOM Afdeling Friesland

Untitled documentWelkom op de afdeling Friesland


 

Het bestuur van de afd. Friesland is met de voorbereiding bezig, aan de najaars activiteiten.

na een geslaagde, 25 jarige jubileum vaartocht, met een uitgebreide barbecue, en er waren behoorlijk veel gasten aanwezig, dus wel geslaagd.

het bestuur wenst U, en de Uwen een prettige zomervakantie toe, in het volgende Allemanseindje wordt U, nader geinformeerd

Het  "Allemanseindje" verschijnt 4x per jaar, welke gratis aan de leden van de afdeling wordt toegezonden. Abonneren is ook mogelijk voor € 10,- per jaar.

Adverteerders zijn van harte welkom. Een tarief voor een advertentie wordt op aanvraag toegezonden..