Untitled document

Door persoonlijke omstandigheden kan Peter Beajean zijn zeer gewaardeeerde functie als secretaris niet meer vervullen. Onze voorzitter zal, tot er een vervanger is gevonden, zijn taken overnemen.

De plaats van secretaris is daardoor vacant, gegadigden voor deze functie kunnen zich melden bij de voorzitter. voorzitter@avom.nl