Mededelingen AVOM

Geachte AVOM leden, Het is mijn droeve plicht u te informeren dat het erelid G. (Jim) Tigchelaar is overleden. 
Met vriendelijke groet,
Peter Beaujean
Ledenadministrateur


BestuurswisselingOp 8 mei tijdens de AVOM vergadering van het hoofdbestuur en de gedelegeerden uit het hele land in de marinekazerne Amsterdam is er afscheid genomen van voorzitter Hans Zengerink.

Hans is bedankt voor de jarenlange inspanning. Met een mooie bos bloemen en een oorkonde heeft Hans de voorzittershamer overgedragen aan André van Duijvenvoorde nadat Hans ook André een oorkonde overhandigde voor 25 jarig lidmaatschap. Ook Adriaan van Stolk de secretaris van de afdeling Zuid-Holland had nog een mooie oorkonde voor André daar hij jarenlang voorzitter was van deze afdeling. Als kandidaat voor de opengevallen bestuursfunctie door het vertrek van Hans had Wim Brons zich opgegeven en is met algemene stemmen geiïnstaleerd.


__________________________________________