Untitled document Een bericht van de afdeling Zuid-Holland:

Op 4 mei leggen Adriaan van Stolk en John Huf een krans namens AVOM Zuid-Holland bij het koopvaardij monument De Boeg in Rotterdam.

Na de bevrijding kwam vanuit de Rotterdamse scheepvaart het initiatief om een monument op te richten ter nagedachtenis aan de zeelieden die tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen waren. Tijdens de oorlog vervoerden schepen van de Nederlandse Koopvaardij soldaten en voorraden voor Engeland en Rusland. Duikboten en vliegtuigen vielen de schepen aan. In totaal vergingen 421 schepen en 3375 mensen vonden de dood.

De wens voor een monument in Rotterdam werd opgenomen in het plan van de Nationale Monumenten Commissie voor Oorlogsgedenkteekens, dat de financiering en uitvoering van Nederlandse oorlogsmonumenten aanstuurde. Een werkcomité zou een ontwerp voordragen bij de Stichting Nationaal Monument voor de Koopvaardij. In december 1950 werden de beeldhouwers Carasso, Couzijn, Reyers en Roosenburg en de architecten Boks en Peutzen uitgenodigd een ontwerp in te sturen. Opdracht was zowel het leed en de opoffering als de volharding van de Koopvaardij tot uitdrukking te brengen in het monument. De jury (met daarin J.C. Ebbinge Wubben van Museum Boijmans en A.M. Hammacher van Rijksmuseum Kröller-Müller) koos eind 1952 het ontwerp Ruggegraat van Willem Reijers als winnaar en het ontwerp van Couzijn als tweede. Maar zowel van het publiek als in de opiniebladen was er kritiek op deze keuze, het ontwerp van Reijers zou te abstract en onbegrijpelijk zijn. De stichting koos uiteindelijk voor het monumentale ontwerp van Frederico Carasso.

De locatie aan de Leuvehaven heeft geen directe relatie met de koopvaardij in de oorlogsjaren. In het verleden was de Leuvehaven wel een belangrijke haven voor de koopvaardij, maar na de bouw van de Nieuwe Leuvebrug in 1849 was het onmogelijk om nog met grote schepen deze haven in te gaan. Tijdens de oorlog is de omgeving van de Leuvenhaven grotendeels verwoest. De Boeg torende ten tijde van de onthulling hoog boven de omgeving uit, maar is in het huidige straatbeeld veel minder prominent aanwezig.


__________________________________________

Een oproep van Anton Smits uit Enschede
e-mail: smits.anton@home.nl

Geachte AVOM SOBATS, hierbij een oproep voor deelname aan het jaarlijkse defile in Den Haag om daar aan deel te nemen met een flink peleton, tot ziens in Den Haag.