Untitled documentVoorzitter:

Secretaris:
Jan-Roelof van Offeren
E-mail:
secretarisavomnijmegen@kpnmail.nl
Penningmeester:
Roel Kasper

Lid:
Henk Nillesen


Lid:
William Megens