Mededelingen Afd. Nijmegen

Untitled document


Op 18 juli 2023 is Albert van Son na een kort ziekbed op 80 jarige leeftijd overleden. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies..