Untitled document

Datum: 1 april 2019 om 9:05
Onderwerp: Persbericht: Zomerrondleiding met diapresentatie landgoed Bronbeek

PERSBERICHT

Arnhem, 1 april 2019

Zomerrondleiding met diapresentatie over het landgoed Bronbeek

 

Ruim tweehonderd jaar geschiedenis van het Arnhemse landgoed Bronbeek staat centraal in de diapresentatie en rondleiding ‘Landgoed Bronbeek, koninklijk geschenk voor veteranen’ op vrijdag 5 juli 2019.

De presentatie duurt van 14.00 tot 16.30 uur en bestaat uit twee delen. Eerst brengt Niek Ravensbergen met historische en hedendaagse foto’s en kaarten op groot scherm de ontwikkeling en het gebruik van het landgoed in beeld. De aansluitende rondleiding over het landgoed voert langs bijzondere bomen, de bron en de beek met zijn watervalletjes, beelden en de plantenkalender; ook de architectuur van de monumentale gebouwen en de gedenktekens voor de slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië worden belicht.

 

Het landgoed Bronbeek wordt al ruim anderhalve eeuw bewoond door oud-militairen. Maar zijn geschiedenis gaat nog verder terug. De rentenier Hermen Steygerwalt begon in mei 1817 met de aanleg van een ‘buitengoed’ bij een natuurlijke bron en beek aan de Velperweg. Hij bouwde er rond 1820 een eenvoudig buitenhuis en noemde het terrein ‘Bronbeek’. Het huis werd in later tijd vervangen door een statige villa. Koning Willem III, die het landgoed vijf jaren bezat, liet deze villa uitbreiden met twee zijvleugels. In 1859 schonk hij zijn landgoed aan de Staat der Nederlanden. Hij stelde als voorwaarde dat de Staat er een tehuis zou bouwen voor militairen die gediend hadden in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Dit ‘Koloniaal Militair Invalidenhuis Bronbeek’ werd ontworpen door de toenmaals beroemde architect Willem Nicolaas Rose en ging open op 19 februari 1863. De tehuisbewoners hielden sindsdien bijna een eeuw lang een gemengd agrarisch bedrijf op het landgoed in stand. Daarnaast onderhielden zij in hun tehuis een collectie militaire en volkenkundige voorwerpen uit Nederlands-Indië. Hun collectie is de basis van het huidige museum voor de Nederlandse koloniale geschiedenis. In 1960 is het terrein veranderd in een park, met behoud van de historische structuur en gebouwen. Nog steeds wonen er oud-militairen in het tehuis op het landgoed, maar nu van alle delen van de Nederlandse krijgsmacht.

Deze middag is onder meer interessant voor mensen met belangstelling voor de Nederlandse koloniale geschiedenis en voor groen erfgoed. Deelname met museumentreebewijs (Museumkaart, Veteranen en Vrienden gratis). Reserveren is gewenst via nb.ravensbergen@mindef.nl.